Program Kongresu

V MIĘDZYNARODOWY KONGRES ENERGII ODNAWIALNEJ
greenPOWER 2014

 Innowacje dla bezpieczeństwa

 Politechnika Warszawska, 23-24 września 2014 r.

Program ramowy*

 23 września 2014: SESJE PLENARNE **

 

08:20  Rejestracja uczestników i kawa powitalna 

09:00 - 09:20  Otwarcie Kongresu

Przywitanie gości
Prof. dr hab. Andrzej Radecki, Prezes Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
Prof. dr hab. Stanisław Wincenciak, Politechnika Warszawska


09:20 - 09:40  Wystąpienie otwierające w tematyce hasła przewodniego Kongresu:


Jerzy Witold Pietrewicz, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
 

09:40 - 11:15  Sesja Plenarna I: Światowy kryzys energetyczny – mit czy rzeczywistość? Koncepcje rozwiązywania problemów - cz. I

Prowadzący Sesję: Grzegorz Miecugow

Wystapienie wprowadzające
Prof. dr hab. Stanisław Wincenciak, Politechnika Warszawska

09:45 - 10:15    Zmiana paradygmatu energetycznego największych gospodarek świata
Frank Wouters, ekspert sektora OZE, zastępca Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Agencji  Energii Odnawialnej IRENA  (2012-2014)

10:15 - 10:45  Długofalowa koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej
Dr Jarosław Pietras, Dyrektor Generalny, Rada Unii Europejskiej 

10:45 - 11:15  Wizja zmian europejskiego sektora energetycznego w strategii GE
Christoph Glaser, Dyrektor Finansowy GE na Niemcy i Europę


11:15 - 11:35  Przerwa kawowa
 

11:35 - 13:15  Sesja Plenarna I: Światowy kryzys energetyczny – mit czy rzeczywistość? Koncepcje rozwiązywania problemów  – cz. II

11:35 - 12:05  Innowacyjność warunkiem realizacji skutecznych strategii energetycznych? 
Prof. dr hab. Witold Orłowski, Ekonomista, Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP oraz główny doradca ekonomiczny PwC Polska

12:05 - 12:35  Jaki miks energetyczny dziś i jutro – polskie dylematy 
Marcin Popkiewicz, analityk megatrendów, niezależny ekspert

12:35 - 13:15  Dyskusja podsumowująca Sesję I z uczestnikami Kongresu
Prowadzący Dyskusję: Grzegorz Miecugow

 

13:15 - 14:00  Lunch 
 

  Sesja Plenarne

14:00 - 15:45 II A: Bezpieczeństwo systemowe   II B: Energetyka samorządowa i prosumencka
  Wprowadzenie i prowadzący Sesję: Jan Rakowski, niezależny ekspert sektora energetycznego    Wprowadzenie i prowadzący Sesję: Leszek Kuliński, Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (SGPEO) 
14:05 - 14:35 

Energetyka konwencjonalna vs. odnawialna - nieuchronny konflikt czy konieczna synergia
Tomasz Podgajniak, Wiceprezes Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

 
14:05 - 14:35   Aktywizacja społeczeństwa na rzecz rozwoju OZE na przykładzie doświadczeń gminy Kobylnica 
Leszek Kuliński, Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (SGPEO)  
14:35 - 15:05

Wyzwania dla systemu przesyłowego związane z rozwojem energetyki rozproszonej
Dr Jerzy Dudzik, PSE SA

 

14:35 - 15:05 Prawdopodobny scenariusz rozwoju energetyki prosumenckiej - konsekwencje i wyzwania dla sektora energetycznego
Prof. dr hab. Jan Popczyk, Politechnika Śląska
15:05 - 15:35   Rozwiązania systemowe sieci dystrybucyjnej i przesyłowej z wykorzystaniem źródeł odnawialnych 
Rainer Hinrichs-Rahlwes, Wiceprezes Zarządu, Europejska Federacja Energii Odnawialnej (EREF)


15:05 - 15:25    Energetyka rozproszona - szanse i korzyści dla wszystkich: samorządów, przedsiębiorców, mieszkańców
Mariusz Klimczak, Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska SA 
15:35 - 15:45

Podsumowanie Sesji II z uczestnikami Kongresu
Prowadzący Dyskusję: Jan Rakowski, niezależny ekspert sektora energetycznego

 
15:25 - 15:45  

Wykorzystanie potencjału lokalnego gminy na rzecz inwestycji w OZE – doświadczenia gminy Kisielice
Tomasz Koprowiak, Burmistrz Kisielic 

 

15:45 - 16:00  Przerwa kawowa

 

16:00 - 17:00  Sesja Plenarna III: Ekonomika zmian

Wprowadzenie i prowadzący Sesję: Dr Eligiusz Krześniak, Partner, Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k.

16:00 - 16:25  Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych
Dr Maciej Bukowski, Prezes Zarządu, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych

16:25- 17:00  Panel dyskusyjny: Zasady systemu wsparcia warunkujące udział instytucji finansujących w przebudowie miksu energetycznego
Piotr Lisiecki, Dyrektor Zarządzający, BOŚ Bank SA
Michał Lubieniecki, Wiceprezes ds. Inwestycyjnych, Polskie Inwestycje Rozwojowe
Janusz Markowski, ekspert ds. odnawialnych źródeł energii, Bank BGŻ
Michał Popiołek, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine, mBank
Anna Chmielewska, Europejski Bank Rozbudowy i Rozwoju

                

20:00               Bankiet

 

24 września 2014: SESJE ODBYWAJĄCE SIĘ RÓWNOLEGLE

08:20 Rejestracja uczestników i kawa powitalna 

Sesja: Bezpieczeństwo energetyczne w naszych rękach (sala 231)

10:00 - 10:30  Znaczenie rozwoju energetyki prosumenckiej dla samorządu gminnego

Jan Hasiuk, Dyrektor Biura, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

10:30 - 10:50  Modernizacja oświetlenia ulicznego – sposób na poprawę bezpieczeństwa i redukcję kosztów              
Dariusz Redziński, Dyrektor, Cities Lighting Consultants Sp. z o. o.

10:50 - 11:10  Innowacyjne rozwiązania w transporcie publicznym – korelacja z energetyką OZE
Krzysztof Sikora, Dyrek
tor Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Zielona Góra      

11:10 - 11:30 Najważniejsze aspekty budownictwa zereoenergetycznego w przypadku budynków samorządowych/budynków użyteczności publicznej
Dariusz Zagórski, Certyfikowany Konsultant Domów Pasywnych         
       
                       

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa


Moderator: Paweł Danilczuk, Polska Grupa Biogazowa

11:50 - 12:30  Obywatele u steru: społeczne inicjatywy obywatelskie na rzecz odnawialnych źródeł energii w Europie
Mathieu Richard, Prezes Zarządu, Enercoop

12:30 - 12:50   Wyspy energetyczne – powrót do przeszłości?      
Michał Ćwil, Wiceprezes Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

12:50 – 13:10   Komunikacja i konsultacje społeczne
Mariusz Wawer, Associate Director, Havas PR

13:10 - 13:30   Dyskusja uczestników z prelegentami

 

13:30 – 14:10 Lunch

 

Sesja: Finansowanie energetyki odnawialnej. Dostępne narzędzia finansowania (sala 213)

Moderator: Bartłomiej Pawlak, Wiceprezes Zarządu, BOŚ Eko Profit 

10:00 -10:30 O czym warto pamiętać, żeby przekonać Bank do swojego projektu?
Bartłomiej Pawlak, Prezes Zarządu, BOŚ Eko Profit

10:30 – 11:00 Rynek kapitałowy i inwestorzy instytucjonalni: uwarunkowania związane z pozyskaniem finansowania
Kamil Kliszcz, Wicedyrektor Departamentu Analiz, mDom Maklerski
Andrzej Markiewicz, Dyrektor Inwestycyjny, mCorporate Finance

11:00 – 11:30 Programy wspierania OZE w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojciech Stawiany, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej     

 

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa

11:50 – 12:20 Wsparcie dla OZE w ramach funduszy i instrumentów finansowych dysponowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską (Zasady wsparcia OZE w perspektywie finansowej 2014-2020 MRR)
Wiola Bunia-Corbetta, ADS Insight Sprl
Zofia Staszkiewicz
, ADS Insight Sprl

12:20 – 12:40 Trudne kwestie (hard cases) w finansowaniu energetyki wiatrowej
Prof. Tomasz Stawecki, Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k.

12:40 - 13:00   Dyskusja uczestników z prelegentami

 

13:30 - 14.10 Lunch

 

Sesja: Keep on Track! - Systemy wsparcia rozwoju energetyki OZE a realizacja celu OZE w 2020 r. w krajach UE (sala 208)

Keep on Track!   IEE 

09:30 - 09:50 Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w róznych krajach
Anna Poblocka, Eclareon

09:50 - 10:10 - Stymulacja rozwoju OZE poprzez różne systemy wsparcia w krajach UE
Anna Poblocka, Eclareon

10:10 - 10:40 Propozycje wsparcia rozwoju OZE w Polsce w kontekście wdrożenia Dyrektywy UE (2009/28/WE) o promocji OZE, PEP 2050 oraz nowych wytycznych KE dot. wsparcia
Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki

10:40 - 11:10 - Bariery prawne wciąż do rozwiązania w poszczególnych sektorach OZE dla przyśpieszenia rozwoju OZE w Polsce
Przedstawiciel, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

11:10 - 11:30 Dyskusja


11:30 - 11:50 Przerwa kawowa

 

Sesja: Warsztaty prawno-metodyczne: ABC procesu inwestycyjnego (sala 208)

11:50 - 12:20 Sprzedaż farmy wiatrowej: 

- jak się przygotować?
- czego unikać?
- jak negocjować?
mec. Eligiusz Krześniak, Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k.
mec. Paweł Magierowski, Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k.

12:20 - 12:40 Farma fotowoltaiczna – etapy procesu budowlanego
mec. Edyta Dubikowska, Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k.

12:40 - 13:10 Ocena oddziaływania na środowisko od A do Z
r.pr. Anna Siwkowska, Ambiens Sp. z o.o.

13:10 - 13:30 Współpraca OZE z systemem
Jerzy Dudzik, Dyrektor Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM), Dyrektor Departamentu Usług Operatorskich PSE S.A.
Tomasz Tarwacki, Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Systemu PSE S.A.

 


13:30 - 14.10 Lunch


Sesja: Innowacje w rozwoju energetyki rozproszonej (sala 226)

09:10 - 09:30 Energetyka prosumencka - szansa czy iluzja?
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

09:30 - 09:50 Poligeneracyjne siłownie parowe - możliwości badań i wdrożeń nowych technologii
dr hab. inż. Piotr Lampart, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

09:50 - 10:10 Domowa mikrosiłownia kogeneracyjna ORC - alternatywne źródło energii cieplnej i elektrycznej
dr inż. Grzegorz Żywica, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

10:10 - 10:30 - Technologie wykorzystania ciepła niskotemperaturowego do produkcji chłodu
dr Jarosław Karwacki, Instytut Maszyn Przepływowych, PAN

10:30 - 10:50 Produkcja energii elektrycznej z ciepła odpadowego, pole elektryczne w procesach cieplno-przepływowych
dr Marcin Lackowski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

10:50 - 11:10 Budownictwo plus-energetyczne - szanse i możliwości dla Polski
dr Arkadiusz Węglarz, Politechnika Warszawska

11:10 - 11:30 Sesja pytań i opdowiedzi

 

11:30 - 11:50 Przerwa kawowa

 

11:50 - 12:10 Przydomowe siłownie wiatrowe
prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

12:10 - 12:30 Systemy lokalizowania i monitorowania przydomowych siłowni wiatrowych
dr inż. Wojciech Miąskowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

12:30 - 12:50 Nowoczesne instalacje solarne
mgr inż. Michał Chwieduk, Politechnika Warszawska

12:50 - 13:10 Badania i rozwój technologii ogniw fotowoltaicznych
dr inż. Katarzyna Siuzdak, Instytut Maszyn Przepływowych, PAN

13:10 - 13:30 Sesja pytań i opdowiedzi

 

13:30 - 14.10 Lunch

 

14:10 - 14:30 Mała energetyka wodna
mgr inż. Adam Henke, Instytut Maszyn Przepływowych, PAN

14:30 - 14:50 Instalacje bioprocesów w energetyce rozproszonej i gospodarce cyrkulacyjnej
prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

14:50 - 15:10 Biogazownie rolnicze - przykłady innowacyjnych rozwiązań
dr inż. Robert Aranowski, Politechnika Gdańska

15:10 - 15:30 Biorafinerie małej mocy - szansa dla paliw nowej generacji
dr Michał Łuczyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

15:30 - 15:50 Wielopaliwowe układy energetyczne z ogniwami SOFC
dr inż. Jakub Kupecki, Instytut Energetyki


*) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Programie.

**) Tłumaczenie symultaniczne zapewnione jest podczas Sesji Plenarnych I, II A i III. Tłumaczenie pisemne prezentacji dotyczy wszystkich sesji odbywającyh się w dniu 23 września.
24 września zapewnione jest tłumaczenie konsekutywne prezentacji wygłaszanych w j. angielskim. 

 

img
Organizatorzy

Organizatorzy

Sponsor Platynowy

Sponsor Platynowy

Sponsor Złoty

Sponsor Złoty

Partner Prawny

Partner Prawny

Partner

Partner

Patronat Naukowy

Patronat Naukowy

Partner Finansowy

Partner Finansowy

Patronat

Patronat

Patroni Medialni

Patroni Medialni

img